fbpx

Ráda bych v salonu V.I.Pes navázala na předchozí činnost Salonu Anjuli, proto pro Vás v příštím roce připravuji oblíbené intenzivní kurzy stříhání, navazující kurzy pro pokročilé a jednodenní kurzy s workshopy

Individuální intenzivní kurz 

PŘIHLÁSIT NA KURZ

Tento kurz je určen úplným začátečníkům, kteří plánují v budoucnu otevřít vlastní salon a kariéře střihače se naplno věnovat, ale též těm, kteří si chtějí upravovat svého pejska a stříhání chtějí mít jako koníčka.

Každý uchazeč se zde naučí správné postupy přípravy pejska ke stříhání, naučí se pracovat se stíhacím strojkem a osvojí si práci s nůžkami. Po absolvování kurzu by měl být schopen ostříhat pejska do ,,běžného komerčního střihu”. Každý absolvent bude mít přehled o standardních střizích běžně upravovaných plemen v salonech a o rozdílech mezi výstavní a komerční úpravou. Kurz je zakončen zkouškou (na praktickou zkoušku je nutné si zajistit vlastního psa), písemným testem a poznávacím testem. Po absolvování zkoušky každý obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Vzhledem k tomu, že ne každý si může dovolit vzít na měsíc volno z práce je zde možnost absolvovat kurz s individuálním časovým plánem. Počet hodin a obsah kurzu je shodný s kurzem intenzivním. Časový harmonogram se sestavuje po přihlášení na kurz dle časových možností účastníka a lektora.

Kurz lze absolvovat pouze v pracovní dny. Individuální kurz není možné naplánovat na období letních prázdnin a vánočních svátků!

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, ale také pro ty co již kurz absolvovali a potřebují praxi

Podmínky k přijetí do kurzu:

   • Plnoletost (minimálně 18 let)

   • Zdravotní způsobilost (jedná se o fyzicky náročnou práci, proto není možné, aby se na kurz hlásily těhotné ženy a osoby s pohybovým omezením)

  • Znalost alespoň běžných společenských plemen

Průběh kurzu:

   • Lekce probíhají vždy od pondělí do čtvrtka po dobu pěti týdnů
   • Lekce začínají v 9:30 (je nutno být již připraven v učebně) a končí ve 14:30
   • Kurz probíhá výhradně v salonu V.I.Pes na Rabyni
   • Na kurzu je vždy pouze jeden účastník

   • Zkouška probíhá následující den po ukončení kurzu (většinou pátek, lze domluvit i jinak)

  • od 2. týdne je potřeba, aby si každý účastník zajistil následující vybavení
     • Profesionální strojek s výměnnými hlavami

     • Nůžky

     • Základní sadu hlav (10,15, 7f, 5f, 3f popř. 10, 15 a sadu kovových nástavců)

     • Kartáč

     • Hřeben pudlák

    • Hřeben combi

Vybavení doporučuji pořizovat až po absolvování 1. týdne na kurzu, kde budeme vše probírat. Je zde též možnost zapůjčení vybavení přímo v salonu (poplatek činí 1000Kč/týden)

Je možné domluvit si osobní návštěvu v salonu ještě před přihlášením na kurz, kde zodpovím případné dotazy. Další informace poskytuji na tel. č. 737 983 557 nebo na e-mailu info@vi-pes.cz

Kurzovné na tento kurz činí 35 000Kč. Přihlášení na některý je možné ZDE

 •  

Po uhrazení kurzovného  obdržíte e-mail s žádostí o vyplnění Vašeho časového plánu. (je možné s termíny operativně hýbat, lekce je možné však rušit minimálně 48h přede, v opačném případě nebudou nahrazeny)


Navazující kurz

Po absolvování základního kurzu je možné se přihlásit na kurz navazující, kde se budeme snažit vylepšit střihačské techniky, rozšířit si znalosti a zefektivnit svou práci. Tento kurz je též určen pro absolventy dřívějších kurzů v Salonu Anjuli.

Kurz bezprostředně navazuje na základní kurz a to z toho důvodu, že po absolvování je třeba skutečně hned začít trénovat.

Po absolvování opět každý účastník obdrží osvědčení ale tentokrát již neskládá zkoušku.

Kurz probíhá po dobu 2 týdnů (10dní)  s možností individuálního rozložení lekcí

cena kurzu je 15 000 a celá částka je splatná nejpozději 3 dny po odeslání přihlášky. Přihlásit se lze ZDE

Termíny

  • dohodou, dle časových moznosti

PŘIHLÁSIT NA KURZ